Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Realizowane projekty

 

PROJEKTY 2018

TAK dla samodzielności. TAK dla skuteczności, bo umiem, wiem i pomagam – audycje prezentujące codzienne życie oraz niezbędne informacje i porady jak niepełnosprawni mogą odnaleźć się na rynku pracy. Jest to kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych"

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej realizuje projekt pod nazwą „TAK dla samodzielności. TAK dla skuteczności, bo umiem, wiem i pomagam – audycje prezentujące codzienne życie oraz niezbędne informacje i porady jak niepełnosprawni mogą odnaleźć się na rynku pracy. Jest to kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych”.

Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych.

Audycje mają za zadanie upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem za sprawą audycji radiowych, podejmujących temat miejsca niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.

Audycje trwające 30 minut emitowane są od lipca do listopada w pięciu stacjach radiowych: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o 15.20, Katolickie Radio Podlasie w każdą niedzielę o 11.10, Radio VIA w Rzeszowie każda sobota 12.15 oraz Radio Doxa Opole każda niedziela godz. 17.00.

Wzorem lat poprzednich bazujemy na pewnych założeniach. W ramach projektu emitujemy 20 audycji radiowych.

W każdym z bloków tematycznych zajmujemy się inną tematyką.

1. Publikacja: „Niepełnosprawni pracują”

Cel: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych. analiza możliwości na rynku pracy, zwrócenie uwagi pracodawców na możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych;

2. Publikacja: „Nasze sprawy”

Cel: zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez możliwość współuczestniczenia w poświęconym im projekcie, ukazanie codzienności osób niepełnosprawnych i ich problemów, zainteresowanie osób niepełnosprawnych prowadzonym projektem poprzez ich aktywne włączenie w jego realizację.

3. Publikacja: „Niepełnosprawni codziennie”

Cel: ukazanie codzienności osób niepełnosprawnych, zbliżenie słuchaczy do problemów, z jakimi się zmagają, przekazanie komunikatu, że niepełnosprawni mają podobne troski i zmagają się z podobnymi z problemami

4. Publikacja: "Wiem gdzie szukać, wiem jak działać:

Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pod kątem pozyskiwania środków unijnych i podjęcia działań przedsiębiorczych

 

 

 

PROJEKTY 2017

„Aktywny obywatel na przekór ograniczeniom – kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych" - kontynuacja

 

Audycje mają za zadanie upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem za sprawą audycji radiowych, podejmujących temat miejsca niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.

Audycje trwające 30 minut emitowane są w pięciu stacjach radiowych w sobotnie i niedzielne przedpołudnia: RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Podlasie, Radio Doxa i Radio VIA.

Cykl 20 audycji podzielonych jest na następujące tematy:

1. Cykl publikacji pokazujących funkcjonowanie różnych organizacji, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, ich różnorodność tematyczną i merytoryczną: 

Nazwa: 'Ja też mogę pomagać'. Kontynuacja.

Cel: aktywizacja niepełnosprawnych, wzrost zainteresowania sektorem organizacji pozarządowymi w gronie samych osób niepełnosprawnych, promocja pozytywnych postaw i zachowań pro-społecznych i pro-obywatelskich.

Liczba publikacji: 6

Czas trwania jednej publikacji: 30 minut

2. Cykl publikacji prezentujących różne narzędzia i formy prawne, pozwalające na zrzeszanie się i zakładanie różnych stowarzyszeń, czy fundacji:

Nazwa: „Działaj aktywnie”. Kontynuacja.

Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych, zachęta do podjęcia działań na rzecz samego siebie, jak i własnego, najbliższego otoczenia, w tym rodziny, znajomych, zwłaszcza podobnych osób z podobnymi ograniczeniami, aktywizacja mająca na celu zniwelowanie jednostek zamkniętych w czterech ścianach, zainteresowanie tematyką lokalną.

Liczna publikacji: 7

Czas jednej publikacji: 30 minut

3. Cykl publikacji prezentujących najważniejsze zasady pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych:

Nazwa: "Działam aktywnie". Kontynuacja.

Cel: przełamanie własnych barier i ograniczeń, aktywne pozyskiwanie środków unijnych na projekty, które mogą realizować stowarzyszenia i fundacje prowadzone i kierowane przez osoby niepełnosprawne.

Liczba publikacji: 7

Czas trwania jednej publikacji: 30 minut

Niedzielne audycje emitowane są do końca listopada w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godz. 15.20, w Radiu Doxa o 17.00,  w Katolickim Radiu Podlasie o godz. 11.10 a w Radiu VIA w sobotę o godz. 12.15.

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.

Audycje „Niepełnosprawni w akcji”  finansowane są przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PROJEKTY 2016

PROJEKT REALIZOWANY PRZY FINANSOWYM WSPARCIU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w ramach konkursu nr 24 dla organizacji pozarządowych

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej realizuje projekt pod nazwą

„Aktywny obywatel na przekór ograniczeniom

– kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych”.

 

 

 

Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 24 dla organizacji pozarządowych.

 

 

Audycje mają za zadanie upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

 

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem za sprawą audycji radiowych, podejmujących temat miejsca niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.

 

 

 

Audycje trwające 30 minut emitowane będą od czerwca do października w czterech stacjach radiowych w niedzielne popołudnia:

 

RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Podlasie i Radio VIA w Rzeszowie.

 

 

 

Cykl 20 audycji podzielonych jest na następujące bloki tematyczne:

 

 

 

1.

 

Cykl publikacji pokazujących funkcjonowanie różnych organizacji, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, ich różnorodność tematyczną i merytoryczną:

 

Nazwa: 'Ja też mogę pomagać'

 

Cel: aktywizacja niepełnosprawnych, wzrost zainteresowania sektorem organizacji pozarządowymi w gronie samych osób niepełnosprawnych, promocja pozytywnych postaw i zachowań pro-społecznych i pro-obywatelskich.

 

2.

 

Cykl publikacji prezentujących różne narzędzia i formy prawne, pozwalające na zrzeszanie się i zakładanie różnych stowarzyszeń, czy fundacji:

 

Nazwa: „Działaj aktywnie”

 

Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych, zachęta do podjęcia działań na rzecz samego siebie, jak i własnego, najbliższego otoczenia, w tym rodziny, znajomych, zwłaszcza podobnych osób z podobnymi ograniczeniami, aktywizacja mająca na celu zniwelowanie jednostek zamkniętych w czterech ścianach, zainteresowanie tematyką lokalną.

 

3.

 

Cykl publikacji prezentujących najważniejsze zasady pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych:

 

Nazwa: "Działam aktywnie"

 

Cel: przełamanie własnych barier i ograniczeń, aktywne pozyskiwanie środków unijnych na projekty, które mogą realizować stowarzyszenia i fundacje prowadzone i kierowane przez osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Zapraszamy do słuchania i dzielenia się opiniami.

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2013-2015 PRZY FINANSOWYM WSPARCIU MIASTA TARNÓW

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo
dotacja

Kwota dotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP.8122.7.1.2013

z 4 I 2013 oraz do anekasu z dn. 31 XII 2014

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

13 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP.8122.8.1.2013

z dn. 4 I 2013 oraz do aneksu z dn 31 XII 2014

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

13 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2013-2015 PRZY FINANSOWYM WSPARCIU MIASTA TARNÓW

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo
dotacja

Kwota dotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP.8122.7.1.2013

z 4 I 2013 oraz do anekasu z dn. 4 XII 2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

22 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP.8122.8.1.2013

z dn. 4 I 2013 oraz do aneksu z dn 4 XII 2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

22 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2013-2015 PRZY FINANSOWYM WSPARCIU MIASTA TARNÓW

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo
dotacja

Kwotadotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP.8122.7.1.2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

21 428 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP.8122.8.1.2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

21 428 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

REALIZOWANE PROJEKTY W 2012 R. PRZY FINANSOWYM WSPARCIU GMIN

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo

dotacja

Kwota

dotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP. 8122.6.1.2012

 

2012r

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych, udziału w programach profilaktycznych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

 

Gmina Miasta Tarnowa

 

22 210,-

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP. 8122.7.1.2012

 

2012r.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych, udziału w programach profilaktycznych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

 

Gmina Miasta Tarnowa

 

22 210,-

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY W 2011 R. PRZY FINANSOWYM WSPARCIU GMIN

 

Lp

Nr umowy

 

Czas realizacji

NAZWA ZADANIA

Od kogo dotacja

Kwota dotacji zł

Kto realizuje

1.

 

2011  r.

Wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

Gmina Miasta Tarnowa

19 550,00

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

2.

 

2011 r.

Wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

Gmina Miasta Tarnowa

19 550,00

Oddział SRK DT przy parafii bł. Karoliny w Tarnowie

3.

 

2011 r.

Wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

Gmina Miasta Tarnowa

19 550,00

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

Mediować możesz wszystko.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszonych przez strony, które nie radzą sobie z narastającymi problemami i konfliktami. Mediacja może być prowadzona w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, szkolnych.

Mediacja jest rozmową prowadzoną poza sądem, w trakcie, której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu, satysfakcjonującego obie strony. Mediator tworzy bezpieczną i poufną atmosferę, jest neutralny i bezstronny.

Masz problemy w rodzinie, małżeństwie, w sporach między ludźmi, nie radzisz sobie z konfliktami i problemami – możesz skorzystać z usług naszych MEDIATORÓW:

mgr Grażyna Karaś
Mediator Okręgowego Sądu w Tarnowie, Doradca Życia Rodzinnego.
Na mediacje należy umówić się telefonicznie – tel. +48 509 119 451.
Spotkania odbywają się w Parafialnej Poradni Rodzinnej
w Tuchowie przy Bazylice oo. Redemptorystów,
ul Wysoka 1, 33-170 Tuchów

mgr lic. Jakub Fenrych
Adwokat stały Sądu Diecezjalnego w Tarnowie i Mediator z listy Sądu Okręgowego
w Tarnowie Poradnia Prawno - Kanoniczna przy Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie
ul. Legionów 30, 33 - 100 Tarnów.

Mediacja w sprawach rodzinnych jest bezpłatna.

Termin spotkania należy umówić telefonicznie – tel. 14 631 73 27
Poniedziałek - Wtorek - Środa - w godz. 9.00 - 12.00 i 13.00 - 15.00

Mediacje cywilne i gospodarcze są odpłatne
Termin spotkania należy umówić telefonicznie – tel. + 48 691 699 169

 

mgr Jacek Żołądź

Mediator z listy Sądu Okręgowego w Tarnowie w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych

(odpłatne mediacje ze skierowania sądu, w ramach postępowań sądowych)

Mediator Poradni Specjalistycznej ARKA w Tarnowie,

Pl. Katedralny 6, 33 - 100 Tarnów
Dyżury (mediacje lub spotkania indywidualne ws. konfliktów) w Poradni ARKA

- w każdą V środę miesiąca, w godz. 16.00 - 20.00

(w bardzo pilnych sprawach możliwe jest uzgodnienie innych terminów i miejsc mediacji lub spotkań)

Mediacja w sprawach rodzinnych i małżeńskich, w ramach dyżurów w Poradni ARKA, jest bezpłatna

Kontakt tel. 695 927 645 ; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd SRK

Prezes Zarządu
Stanisław Klimek 
tel. 14 624 24 23,  501 620 228

Wice Prezes d/s Organizacyjnych:
Stanisław Matras

Wice Prezes d/s Programowych:
Daniela Piórkowska

Skarbnik
Janina Stachura
tel. 14 623 11 01,  606 628 849

Sekretarz
Magdalena Iwaniec
tel. 14 621 95 67

Rzecznik Informacji
Jacek Snopkowski
tel. 14 621 95 76

Członkowie Zarządu:
Sławomir Kurzydym
Czesława Łuszcz
Dorota Maliszczak
Teresa Skowron
Józef Stala
Józef Ślusarz
Stanisław Wielgut

Asystent Diecezjalny SRK
ks. dr Piotr Cebula
tel.  14 631-73-61

Dokumenty i pliki do pobrania

docWniosek o Asystenta SRK (DOC, 26 KB)

docSprawozdanie z działalności (DOC, 31 KB)

docProtokół kontroli kasy (DOC, 30 KB)

docLogo SRK DT (DOC, 470 KB)

docDeklaracja członkowska SRK DT (DOC, 905 KB)

docPorządek Obrad Walnego Zgromadzenia w oddziale (DOC, 15 KB)

docRegulamin Walnego Zgromadzenia w Oddziale (DOC, 23 KB)

Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Tarnowskiej

33-100 Tarnów, ul. Bema 14

tel. biuro 014 621 95 67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. do Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

014 631 73 60 czynne pn.-pt. 9.00-15.00

 

Dane SRK DT:

Nr NIP 873-00-20-485

Konto bankowe nr 81 1240 1910 1111 0000 0897 9388

KRS 0000039250

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej 28.09.2004 r. otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.