Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Projekty

Realizowane projekty

 

PROJEKTY 2018

TAK dla samodzielności. TAK dla skuteczności, bo umiem, wiem i pomagam – audycje prezentujące codzienne życie oraz niezbędne informacje i porady jak niepełnosprawni mogą odnaleźć się na rynku pracy. Jest to kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych"

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej realizuje projekt pod nazwą „TAK dla samodzielności. TAK dla skuteczności, bo umiem, wiem i pomagam – audycje prezentujące codzienne życie oraz niezbędne informacje i porady jak niepełnosprawni mogą odnaleźć się na rynku pracy. Jest to kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych”.

Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych.

Audycje mają za zadanie upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem za sprawą audycji radiowych, podejmujących temat miejsca niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.

Audycje trwające 30 minut emitowane są od lipca do listopada w pięciu stacjach radiowych: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę o 15.20, Katolickie Radio Podlasie w każdą niedzielę o 11.10, Radio VIA w Rzeszowie każda sobota 12.15 oraz Radio Doxa Opole każda niedziela godz. 17.00.

Wzorem lat poprzednich bazujemy na pewnych założeniach. W ramach projektu emitujemy 20 audycji radiowych.

W każdym z bloków tematycznych zajmujemy się inną tematyką.

1. Publikacja: „Niepełnosprawni pracują”

Cel: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych. analiza możliwości na rynku pracy, zwrócenie uwagi pracodawców na możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych;

2. Publikacja: „Nasze sprawy”

Cel: zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez możliwość współuczestniczenia w poświęconym im projekcie, ukazanie codzienności osób niepełnosprawnych i ich problemów, zainteresowanie osób niepełnosprawnych prowadzonym projektem poprzez ich aktywne włączenie w jego realizację.

3. Publikacja: „Niepełnosprawni codziennie”

Cel: ukazanie codzienności osób niepełnosprawnych, zbliżenie słuchaczy do problemów, z jakimi się zmagają, przekazanie komunikatu, że niepełnosprawni mają podobne troski i zmagają się z podobnymi z problemami

4. Publikacja: "Wiem gdzie szukać, wiem jak działać:

Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pod kątem pozyskiwania środków unijnych i podjęcia działań przedsiębiorczych

 

 

 

PROJEKTY 2017

„Aktywny obywatel na przekór ograniczeniom – kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych" - kontynuacja

 

Audycje mają za zadanie upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem za sprawą audycji radiowych, podejmujących temat miejsca niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.

Audycje trwające 30 minut emitowane są w pięciu stacjach radiowych w sobotnie i niedzielne przedpołudnia: RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Podlasie, Radio Doxa i Radio VIA.

Cykl 20 audycji podzielonych jest na następujące tematy:

1. Cykl publikacji pokazujących funkcjonowanie różnych organizacji, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, ich różnorodność tematyczną i merytoryczną: 

Nazwa: 'Ja też mogę pomagać'. Kontynuacja.

Cel: aktywizacja niepełnosprawnych, wzrost zainteresowania sektorem organizacji pozarządowymi w gronie samych osób niepełnosprawnych, promocja pozytywnych postaw i zachowań pro-społecznych i pro-obywatelskich.

Liczba publikacji: 6

Czas trwania jednej publikacji: 30 minut

2. Cykl publikacji prezentujących różne narzędzia i formy prawne, pozwalające na zrzeszanie się i zakładanie różnych stowarzyszeń, czy fundacji:

Nazwa: „Działaj aktywnie”. Kontynuacja.

Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych, zachęta do podjęcia działań na rzecz samego siebie, jak i własnego, najbliższego otoczenia, w tym rodziny, znajomych, zwłaszcza podobnych osób z podobnymi ograniczeniami, aktywizacja mająca na celu zniwelowanie jednostek zamkniętych w czterech ścianach, zainteresowanie tematyką lokalną.

Liczna publikacji: 7

Czas jednej publikacji: 30 minut

3. Cykl publikacji prezentujących najważniejsze zasady pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych:

Nazwa: "Działam aktywnie". Kontynuacja.

Cel: przełamanie własnych barier i ograniczeń, aktywne pozyskiwanie środków unijnych na projekty, które mogą realizować stowarzyszenia i fundacje prowadzone i kierowane przez osoby niepełnosprawne.

Liczba publikacji: 7

Czas trwania jednej publikacji: 30 minut

Niedzielne audycje emitowane są do końca listopada w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godz. 15.20, w Radiu Doxa o 17.00,  w Katolickim Radiu Podlasie o godz. 11.10 a w Radiu VIA w sobotę o godz. 12.15.

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.

Audycje „Niepełnosprawni w akcji”  finansowane są przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PROJEKTY 2016

PROJEKT REALIZOWANY PRZY FINANSOWYM WSPARCIU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w ramach konkursu nr 24 dla organizacji pozarządowych

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej realizuje projekt pod nazwą

„Aktywny obywatel na przekór ograniczeniom

– kampania informacyjna z wykorzystaniem lokalnych rozgłośni radiowych”.

 

 

 

Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 24 dla organizacji pozarządowych.

 

 

Audycje mają za zadanie upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

 

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem za sprawą audycji radiowych, podejmujących temat miejsca niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.

 

 

 

Audycje trwające 30 minut emitowane będą od czerwca do października w czterech stacjach radiowych w niedzielne popołudnia:

 

RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Podlasie i Radio VIA w Rzeszowie.

 

 

 

Cykl 20 audycji podzielonych jest na następujące bloki tematyczne:

 

 

 

1.

 

Cykl publikacji pokazujących funkcjonowanie różnych organizacji, działających na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, ich różnorodność tematyczną i merytoryczną:

 

Nazwa: 'Ja też mogę pomagać'

 

Cel: aktywizacja niepełnosprawnych, wzrost zainteresowania sektorem organizacji pozarządowymi w gronie samych osób niepełnosprawnych, promocja pozytywnych postaw i zachowań pro-społecznych i pro-obywatelskich.

 

2.

 

Cykl publikacji prezentujących różne narzędzia i formy prawne, pozwalające na zrzeszanie się i zakładanie różnych stowarzyszeń, czy fundacji:

 

Nazwa: „Działaj aktywnie”

 

Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych, zachęta do podjęcia działań na rzecz samego siebie, jak i własnego, najbliższego otoczenia, w tym rodziny, znajomych, zwłaszcza podobnych osób z podobnymi ograniczeniami, aktywizacja mająca na celu zniwelowanie jednostek zamkniętych w czterech ścianach, zainteresowanie tematyką lokalną.

 

3.

 

Cykl publikacji prezentujących najważniejsze zasady pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych:

 

Nazwa: "Działam aktywnie"

 

Cel: przełamanie własnych barier i ograniczeń, aktywne pozyskiwanie środków unijnych na projekty, które mogą realizować stowarzyszenia i fundacje prowadzone i kierowane przez osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Zapraszamy do słuchania i dzielenia się opiniami.

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2013-2015 PRZY FINANSOWYM WSPARCIU MIASTA TARNÓW

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo
dotacja

Kwota dotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP.8122.7.1.2013

z 4 I 2013 oraz do anekasu z dn. 31 XII 2014

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

13 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP.8122.8.1.2013

z dn. 4 I 2013 oraz do aneksu z dn 31 XII 2014

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

13 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2013-2015 PRZY FINANSOWYM WSPARCIU MIASTA TARNÓW

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo
dotacja

Kwota dotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP.8122.7.1.2013

z 4 I 2013 oraz do anekasu z dn. 4 XII 2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

22 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP.8122.8.1.2013

z dn. 4 I 2013 oraz do aneksu z dn 4 XII 2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

22 500 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2013-2015 PRZY FINANSOWYM WSPARCIU MIASTA TARNÓW

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo
dotacja

Kwotadotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP.8122.7.1.2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

21 428 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP.8122.8.1.2013

 

2013
-2015

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie”

 

 

Tarnów

 

 

21 428 zł

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

REALIZOWANE PROJEKTY W 2012 R. PRZY FINANSOWYM WSPARCIU GMIN

Lp

Nr umowy

Czas realizacji

Nazwa Zadania

Od kogo

dotacja

Kwota

dotacji

Dla kogo

 

1.

 

PS-SP. 8122.6.1.2012

 

2012r

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych, udziału w programach profilaktycznych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

 

Gmina Miasta Tarnowa

 

22 210,-

 

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

2.

 

PS-SP. 8122.7.1.2012

 

2012r.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych, udziału w programach profilaktycznych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

 

Gmina Miasta Tarnowa

 

22 210,-

 

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY W 2011 R. PRZY FINANSOWYM WSPARCIU GMIN

 

Lp

Nr umowy

 

Czas realizacji

NAZWA ZADANIA

Od kogo dotacja

Kwota dotacji zł

Kto realizuje

1.

 

2011  r.

Wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

Gmina Miasta Tarnowa

19 550,00

Oddział SRK DT przy parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie

2.

 

2011 r.

Wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

Gmina Miasta Tarnowa

19 550,00

Oddział SRK DT przy parafii bł. Karoliny w Tarnowie

3.

 

2011 r.

Wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

Gmina Miasta Tarnowa

19 550,00

Oddział SRK DT przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie