Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Zarząd

Zarząd SRK

Prezes Zarządu
Stanisław Klimek 
tel. 14 624 24 23,  501 620 228

Wice Prezes d/s Organizacyjnych:
Stanisław Matras

Wice Prezes d/s Programowych:
Daniela Piórkowska

Skarbnik
Janina Stachura
tel. 14 623 11 01,  606 628 849

Sekretarz
Magdalena Iwaniec
tel. 14 621 95 67

Rzecznik Informacji
Jacek Snopkowski
tel. 14 621 95 76

Członkowie Zarządu:
Sławomir Kurzydym
Czesława Łuszcz
Dorota Maliszczak
Teresa Skowron
Józef Stala
Józef Ślusarz
Stanisław Wielgut

Asystent Diecezjalny SRK
ks. dr Piotr Cebula
tel.  14 631-73-61