Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Aktualności

Rekolekcje Wielkopostne - ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków SRK DT, w dniach 15-17 marca 2019 r. do Centrum Formacyjno –Rekolekcyjnego ARKA w Gródku n/Dunajcem, na rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi ks. dr Robert Dytko - wizytator nauki religii w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej.

Koszt pobytu 150 zł. od osoby

Przedpłaty w kwocie 20 zł proszę wpłacić na konto ARKI

nr konta: Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz

44 1240 1558 1111 0010 0171 1809

z dopiskiem: „Rekolekcje SRK Oddz. …............ (ilość osób)”