Aktualności

Stanowisko SRK DT w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: niedziela, 14 marzec 2010 13:38
Odsłony: 1353

STANOWISKO STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ
w sprawie wycofania projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, którego celem jest troska o rodziny, z głębokim niepokojem przyjęło informacje o projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozumiejąc potrzebę przeciwdziałania przemocy, w tym również przemocy w środowisku domowym, uważamy że proponowane zapisy ustawy ograniczają, a nawet pozbawiają rodziny należnych im praw.

W myśl nowych przepisów pracownik socjalny miałby prawo do zabrania dziecka z rodziny biologicznej bez wcześniejszej decyzji sądu, do czego obecnie (ale jedynie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dziecka) ma prawo policja i kuratorzy sądowi. Wprowadzenie tej nowelizacji może sprzyjać procederowi zabierania dzieci z rodzin.

Ustawodawca zakłada, że problem przemocy dotyczy 50% rodzin w Polsce. Oznacza to, że połowa społeczeństwa może zostać objęta systemem inwigilacji przez zespoły monitorujące, które nawet bez nakazu sądowego mogą nadzorować rodziny i naruszać ich prywatność, np. na skutek złośliwego donosu. W zapisach tych brak jest poszanowania dla naturalnej autonomii rodziny.
Rozszerza się definicję przemocy na takie zachowania, że rodzic podejmujący normalne działania wychowawcze może być o nią posądzony. 
Stanowczo protestujemy przeciwko takiej ingerencji w życie rodzin!


Oczekujemy: 
- racjonalnych i uzasadnionych rozwiązań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z poszanowaniem praw człowieka, bez naruszania autonomii rodzin 
i utrudniania wychowania dzieci,
- rozwiązań dotyczących wsparcia ofiar przemocy,
- stworzenia właściwych warunków do rozwoju poradnictwa rodzinnego,
- zwrócenia uwagi na ukazujących brutalną przemoc np. media. Internet,
- wsparcia dla rodzin przeżywających trudności,
Apelujemy o realizację polityki prorodzinnej, opartej na wartościach i szanującej konstytucyjne prawa rodziny.

Tarnów, 3.03.2010 r.

Sekretarz Zarządu SRK           DT Prezes Zarządu SRK DT
Krystyna Podkościelna            Stanisław Klimek