Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Aktualności

Konferencja o Naprotechnologii

2 grudnia odbyła się konferencja pt.: „Jeśli nie in vitro, to co?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie. 

Odpowiedzią na pytanie zadane w tytule jest Naprotechnologia, jako metoda zgodna z prawem naturalnym, nauką Kościoła, a przede wszystkim skuteczna. W Polsce jeszcze jest mało znana, chociaż na świecie stosuje się ją od 30 lat. Naprotechnologia opiera się na diagnostyce naturalnych cykli rozrodczych, korzystając z osiągnięć innych dziedzin medycyny. Bada ona i usuwa przyczyny niepłodności, przyjmując, że małżeństwo jako całość ma problem z poczęciem się dziecka.

O etycznym wymiarze procedury In vitro objaśniał moralista i etyk ks. prof. Michał Drożdż. Pani Agnieszka Juszczyk, specjalistka naprotechnologii, instruktorka Modelu Creightona, przedstawiła istotę nowej metody pomagania małżonkom w poznaniu i leczeniu swojego organizmu w kierunku naturalnego poczęcia dziecka. Zwieńczeniem przedstawionych teorii było świadectwo Anny i Krzysztofa Więckowskich, szczęśliwych rodziców ponad rocznego Franciszka, dzięki poddaniu się metodzie Naprotechnologii. 

W konferencji wzięła udział duża grupa młodzieży ze średnich szkół tarnowskich, nie zabrakło także przedstawicieli służby zdrowia, małżonków i osób duchownych.