Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Aktualności

Stanowisko SRK DT w sprawie obecności krzyża w miejscach publicznych

Stanowisko

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
w sprawie obecności krzyża w miejscach publicznych


Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyznający rację „pokrzywdzonej obecnością krzyża w szkolnej klasie” Włoszce, która poskarżyła się na swój kraj do Trybunału w Strasburgu, napawa nas głębokim niepokojem.

Nie jest to odległa historia, żebyśmy nie pamiętali o nakazach ściągania krzyży z klas szkolnych i miejsc publicznych. Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że był to czas zniewolenia człowieka. Szczęśliwi z odzyskania wolności, dumnie wieszaliśmy w szkołach i urzędach - krzyże symbole - narodowej tożsamości, wierności religii ojców i naszej relacji z Bogiem. Byliśmy wówczas przekonani, że wywalczone miejsce, w przestrzeni publicznej, dla krzyża jest stałe i pewne. 

Jednak Polska uczestniczy w unormowaniach prawnych zjednoczonej Europy. Wydany wyrok stwarza precedens, który może nakazywać także zmianę obowiązującego prawa i pochowanie szkolnych krzyży do lamusa historii, by „nie przeszkadzały” niewierzącym uczniom. 

Nie możemy akceptować sytuacji, w której normy niewierzących muszą obowiązywać wszystkich, w tym również wierzących. Prawo do swobody wyznawania wiary, do równoprawnego udziału w życiu publicznym, do praktyk religijnych, to także prawo do krzyża. Upominanie się o miejsce dla krzyża w sferze publicznej to zarazem walką o prawa człowieka, o demokrację i przestrzeń wolności. Przecież wiemy jak kończy się walka z krzyżem. Nakaz zdejmowania krzyża zawsze kończył się odbieraniem wolności, chęcią zdobycia monopolu na prawdę i słuszność.

Troska o miejsce dla krzyża w przestrzeni publicznej, to również wypełnianie testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w czerwcu 1997 w Zakopanem mówił:
"Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. 
Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie".

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Tarnowskiej
Stanisław Klimek