Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA na KUL

Z okazji Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ: OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI.
Konferencja odbędzie się w poniedziałek 25 marca  2013 roku w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczegółowy program można znaleźć pod adresem:
http://www.kul.pl/ochrona-zycia-i-zdrowia-dzieci-w-okresie-prekoncepcyjnym-pre-i-postnatalnym,art_41840,1364162400,

MIĘDZYNARODOWY KONGRES W WARSZAWIE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje w Warszawie w dniach 15 – 17 marca 2013 roku MIĘDZYNARODOWY KONGRES o znaczeniu małżeństwa i rodziny w życiu osoby, społeczeństwa, narodu i świata:  PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI IDZIE PRZEZ RODZINĘ.
Szczegóły plan tego wydarzenia można znaleźć pod adresem:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres.html

Klub Dobrze Nastawionych

Klub Dobrze Nastawionych

SRK i Radni Miasta Tarnowa w obronie okien życia

SRK i Radni Miasta Tarnowa w obronie okien życia

REKOLEKCJE SRK DT

W dniach od 22 do 24 lutego 2013 r. w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym ARKA w Gródku nad Dunajcem odbędą się rekolekcje dla członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Początek rekolekcji w piątek 22 lutego o godz. 17.00.
Rekolekcje są szukaniem duchowych sił do owocnego zaangażowania w działanie SRK DT oraz służą budowaniu wspólnoty pomiędzy członkami Stowarzyszenia z różnych parafii diecezji.
W tym roku rekolekcje prowadził będzie ks. Paweł Bobrowski Dyrektor ZOL Caritas w Grybowie.

Wpłaty rezerwujące miejsce (20 zł.) należy dokonać na konto ARKI: 44 1240 1558 1111 0010 0171 1809 (z dopiskiem: Rekolekcje SRK)
Telefon ARKI (18)440 12 02

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin pod numerem telefonu (14) 63 17 360