Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Teatr Lalek Pinokio Gościem Festynu

Teatr lalek Pinokio - Karolek

16 VI br. o godz. 15.45 na scenie Festynu Rodzinnego w Starym Sączu wystąpi Teatr Lalek PINOKIO

Więcej o DIECEZJALNYM ŚWIĘCIE RODZINY

RODZINY BĄDŹCIE SOLĄ ZIEMI

W trzecią niedzielę czerwca diecezja tarnowska świętować będzie Diecezjalne Święto Rodziny. Ten dzień ma przypomnieć rodzinom, iż ich zadaniem jest stawanie się „solą ziemi”, co dokonuje się przede wszystkim, poprzez świadectwo życia rodziców i bliskich. Rodzinne święto, przeżywane w Roku Wiary, będzie okazją do szczególnej modlitwy za rodziny, by stawały się miejscem gdzie światło wiary jest przekazywane przyszłym pokoleniom.

Centralne uroczystości rozpoczną się Eucharystią, sprawowaną w intencji rodzin w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim w niedzielę 16 czerwca o godz. 11.00. Oprawę muzyczną Liturgii zapewni Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” z Tarnowa oraz Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta.

Wspólne świętowanie kontynuowane będzie w czasie Festynu Rodzinnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. W czasie festynu przewidziano zabawy i konkursy dla dzieci i rodzin, występy zespołów muzycznych, występ Teatru Lalek PINOKIO z Nowego Sącza, degustacje potraw regionalnych oraz wiele innych atrakcji. Organizatorzy zatroszczyli się o przygotowanie wielu cennych nagród w konkursach oraz w loterii fantowej, która wspiera w tym roku rodzinę opiekującą się synem Piotrem chorym na porażenie mózgowe (wygrać można min. lodówkę, zastawę stołową, kino domowe oraz wiele innych atrakcyjnych nagród).

W czasie Festynu wystąpi ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY. Zespół działając od 20 lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nawojowej prezentuje bogate tradycje regionalne Lachów Sądeckich. Koncertował będzie również zespół wokalno-instrumentalny MROWCA BAND. To rodzinny zespół młodych ludzi z Szaflar, którzy z talentem i pasją przybliżają muzykę, taniec i śpiew ze swego regionu. Swój występ zapowiedział również, częsty i miły gość na starosądeckich Błoniach, zespół PROMYCZKI DOBRA z Nowego Sącza

Gwiazdą festynu będzie w tym roku zespół  GANG MARCELA. Wszechstronność i bogaty repertuar zespołu powodują, że „Gang Marcela”, mając niezmiennie swoich wiernych fanów z dawnych lat, zdobywa także nowych zwolenników.
Gościem specjalnym Festynu będzie Teatr Lalek PINOKIO z Nowego Sącza. Teatr ma w swej ofercie wiele spektakli i działań edukacyjnych adresowanych do najmłodszych. Na Festynie Rodzinnym teatr PINOKIO przedstawi dla dzieci historię zatytułowaną: „Jak Karolek został Papieżem”. Spektakl ukazuje dzieciństwo, lata młodości oraz drogę do kapłaństwa i wybór na stolicę Piotrową Karola Wojtyły.  

Wspólne świętowanie rodzin wspierają:
Miasto Stary Sącz,
Powiat Nowosądecki,
Firma Wiśniowski oraz
Fundacja Sądecka, która od ponad 20 lat organizuje i wspiera różnorodne działania kulturotwórcze, edukacyjne i charytatywne na Sądecczyźnie.

Patronami medialnymi są:
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz
Gość Niedzielny

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wspólnego świętowania Diecezjalnego Święta Rodziny na starosądeckie Błonia przy Ołtarzu Papieskim w niedzielę 16 czerwca!

Diecezjalne Święto Rodziny 2013

Plakat Diecezjalnego Święta Rodziny 2013

KONFERENCJA - WYCHOWANIE DO KORZYSTANIA Z MEDIÓW

WYCHOWANIE DO KORZYSTANIA Z MEDIÓW

W 50. ROCZNICĘ UCHWALENIA DEKRETU VATICANUM II

O ŚRODKACH SPOŁECZNEGO PRZEKAZYWANIA MYŚLI INTER MIRIFICA

TARNÓW 27 maj 2013 godz. 9.30

Aula Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie,

ul. Nowy Świat 30

Organizatorzy:

Katedra Nauk Pedagogiczno-Katechetycznych WTST Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej WNS Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie.

9.30 – Wprowadzenie

Ks. dr Jacek Siewiora, WTST UPJPII Kraków

9.45 – „Komunikowanie wartości przez obraz telewizyjny”

O. dr hab. Witold Kawecki, prof. UKSW, WT UKSW Warszawa

10.15 – Dzieci w sieci - dylematy i zagrożenia dla współczesnej rodziny i szkoły

P. dr Renata Smoleń, MWSE Tarnów

10.45 – Człowiek w sieci mediów - wychowanie wobec wyzwań mediokracji

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, WNS UPJPII Kraków

11.15 – Nowoczesne technologie w edukacji - generacja Y

P. dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW, WSR UKSW Warszawa

11.45 – Moralne kompetencje pedagoga w procesie komunikacji w oparciu o wskazania Dekretu INTER MIRIFICA – Ks. dr Jacek Siewiora WTST UPJPII Kraków

12.15 – Przerwa kawowa

12.45 – Dyskusja panelowa – Ks. prof. dr hab. Józef stala,  WTST UPJPII Kraków

NOWY ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ

W sobotę 27 kwietnia 2013 roku członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Okulickiej w Okulicach. Po uroczystej Mszy Świętej delegaci zebrani na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrali nowe władze statutowe Stowarzyszenia.
Prezesem Stowarzyszenia  został wybrany na trzecią kadencję pan Stanisław Klimek. Wybrano także nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia, który ukonstytuował się na swym pierwszym zebraniu w następującym składzie:

Stanisław Matras – wiceprezes ds. organizacyjnych
Daniela Piórkowska – wiceprezes ds. programowych
Janina Stachura – skarbnik
Magdalena Iwaniec – sekretarz
Jacek Snopkowski – rzecznik informacji
Józef Stala – członek
Józef Ślusarz – członek
Stanisław Wielgut – członek
Sławomir Kurzydym – członek
Czesława Łuszcz – członek
Dorota Maliszczak – członek
Teresa Skowron – członek

Delegaci wybrali również Komisję Rewizyjną. W jej skład weszli:
Swoszowski Mirosław – przewodniczący    
Łopatka Beata – wiceprzewodnicząca                   
Cygal Maria – sekretarz                       
Gliński Jarosław – członek              
Palki Jan – członek              

Członkami Sądu Koleżeńskiego SRK DT zostali wybrani:
Grawicz Janina – przewodnicząca
Stachura Józef – sekretarz
Dąbrowska Małgorzata – członek
Homińska Zofia – członek
Makulak Henryk – członek
Mardeusz Władysława – członek
Rzepka Antoni – członek