Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

DIECEZJALNE ŚWIĘTO RODZINY

Pielgrzymka w Roku Miłosierdzia i Walne Zgromadzenie SRK DT

W sobotę 16 kwietnia 2016 roku odbędzie się pielgrzymka członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Przejście przez Bramę Miłosierdzia w Katedrze tarnowskiej rozpocznie się modlitwą pod pomnikiem św. Jana Pawła II o godz. 11.30. Mszy Świętej sprawowanej w bazylice katedralnej o godz. 12.00 przewodniczył będzie ks. biskup Stanisław Salaterski.

Pielgrzymkę poprzedzi Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Rozpoczęcie spotkania planowane jest na o godz. 9.30.

Zarząd Główny SRK DT serdecznie zaprasza do udziału w tych wydarzeniach członków Stowarzyszenia.

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

W poniedziałek 4 kwietnia w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wspólnota Kościoła przeżywać będzie Dzień Świętości Życia. Przypomina on, iż życie jest darem samego Boga, który winniśmy doceniać i strzec oraz ma inspirować do różnorodnych inicjatyw służących życiu.
Z tej okazji w wielu parafiach diecezji tarnowskiej wierni podejmą dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja polega na przyjęciu w modlitewną opiekę jednego dziecka, którego życie jest zagrożone. Przez dziewięć miesięcy odmawia się jeden dziesiątek różańca oraz specjalną modlitwę, w której poleca się poczęte dziecko oraz jego rodziców prosząc, aby przyjęli je z miłością i dobrze wychowali.
W ramach diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia biskup tarnowski Andrzej Jeż będzie celebrował w poniedziałek 4 IV o godz. 18.30 Mszę Świętą w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Eucharystię poprzedzi modlitwa do św. Gerarda patrona matek oczekujących potomstwa – początek o godz. 18.00.  

Zmartwychwstanie Pańskie

Niech Zmartwychwstały Pan

przynosi pokój w serca,

wnosi odrodzenie w nasze życie,

światłem nadziei rozświetla wszelkie troski i mroki.

Weselmy się Pan Zmartwychwstał!

Radosnego Alleluja!

KONFERENCJA SZKOŁA I RODZINA

 

 

Link do transmisji:
https://youtu.be/dNpVWSuRwps