Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

DIECEZJALNY MARSZ dla ŻYCIA i RODZINY w NOWYM SĄCZU

W niedzielę  16 października 2011 roku, w rocznicę wyboru bł. Jana Pawła II na stolicę Piotrową, organizowany jest w Nowym Sączu Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.
Organizatorzy gorąco zapraszają do wzięcia udziału w tym wydarzeniu organizacje i grupy katolickie, młodzież, rodziny, duchownych, siostry zakonne oraz wszystkich, dla których ważna jest sprawa poszanowania życia i ochrona rodziny.
Poprzez radosną manifestację, której będzie towarzyszyła modlitwa, dajmy świadectwo miłości i przywiązania do życia i rodziny! Pamiętajmy, że to były jedne z najważniejszych tematów w nauczaniu bł. Jana Pawła II


PLAN Marszu dla Życia i Rodziny w Nowym Sączu:

12.00 Kościół Matki Bożej Niepokalanej – Msza Święta
13.15 Marsz spod Kościoła do Rynku
Przejście ulicami: Królowej Jadwigi, B. Limanowskiego, Al. St. Batorego,
Al. Wolności, A. Mickiewicza, Jagiellońską do Rynku
14.30 Rynek – wystąpienie zaproszonego Gościa,
15.00 Koncert: Love Story, Monika Kuszyńska z zespołem

 

Parking dla przyjeżdżających autokarów i samochodów osobowych przewidziany jest naprzeciw kościoła Matki Bożej Niepokalanej przy ul. Piłsudskiego (nie przy kościele, tylko po drugiej stronie). Po Marszu autokary mogą czekać na parkingu przy Bulwarze Narwiku (zejście z Rynku na parking od strony placu przy Bazylice św. Małgorzaty).

Na Marszu mile widziane będą transparenty z nazwą miejscowości, parafii lub grupy, albo hasłami obrony życia i rodziny.

PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

Duszpasterstwo Rodzin zaprasza w niedzielę 25 IX 2011 roku do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.
Centralnym punktem pielgrzymowania będzie Msza Święta sprawowana na jasnogórskich wałach w niedzielę 25 września o godz. 11.00. W czasie tej Eucharystii małżonkowie uroczyście odnowią przyrzeczenia małżeńskie, nowi Doradcy Życia Rodzinnego złożą ślubowanie oraz nastąpi zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.
Zachęcamy do pielgrzymowania małżeństwa i rodziny z diecezji tarnowskiej. W diecezji pielgrzymkę organizują Dekanalni Duszpasterze Małżeństw i Rodzin oraz Oddziały Parafialne SRK DT.

SPRAWOZDANIE Z DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, zgodnie ze swoim statutem, od 7 lat wspomaga rodziny w trudnej  sytuacji materialnej, poprzez dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej program PEAD.
Programem  tym objęte są:
-    rodziny wielodzietne,
-    samotne matki,
-    emeryci i renciści
-    osoby niepełnosprawne, chore i bezrobotne,
-    rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie w ramach programu PEAD 2011 współpracuje  z Bankiem Żywności
w Krakowie oraz z Agencją Rynku Rolnego.
Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora ARR Bogusława Wiśniewskiego, członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniach w zakresie dystrybucji żywności, prowadzenia dokumentacji oraz kryteriów przyznawania żywności.

Bezinteresowne zaangażowanie członków Stowarzyszenia w dystrybucję żywności, sprawiło że mieszkańcy z  następujących miejscowości otrzymują pomoc:

-    Tarnów,
-    Żabno,
-    Dąbrowa Tarnowska
-    Radgoszcz,
-    Szczucin,
-    Lichwin,
-    Wola Rzędzińska,
-    Tarnowiec,
-    Łososina Górna – Młynne
-    Szczawnica
-    Nowy  Sącz
-    Tylicz,
-    Muszyna
-    Gaboń,
-    Grybów

oraz Wielofunkcyjna Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przyjazny Dom " w Tarnowie.

 

W okresie od kwietnia do lipca br. Wydano nastepujące produkty:

Produkty (kg)                                    Łączna Waga kg.
1    Chleb chrupki żytni  (0,20)                  840,00
2    Herbatniki (0,15)                               5 010,60
3    Kasza gryczana (0,50)                        360,00
4    Kasza jęczmienna z gulaszem (0,80)       1 536,00
5    Kasza jęczmienna z warzywami (0,40)    921,60
6    Kasza manna (0,50)                            3 780,00
7    Kawa zbożowa instant (0,20)               -------------
8    Krupnik ( 0,50)                                 1 500,00
9    Makaron muszelki  (0,50)                     4 720,00
10    Makaron świderki ( 0,50)                  10 360,00
11    Makaron z gulaszem (0,80)                9 331,20
12    Masło ekstra (0,20)                          2 740,00
13    Mąka pszenna (1,00)                        13 230,00
14    Mleko UHT (1,00)                            28 800,00
15    Mleko w proszku pełne (0,50)            1 290,00
16    Musli (0,50)                                     6 048,00
17    Płatki kukurydziane (0,50)                  4 640,00
18    Ryż biały (1,00)                                9 240,00
19    Ser topiony    (0,10)                         2 990,00
20    Ser żółty (0,40)                                5 324,00
21    Zupa pomidorowa z ryżem (0,80)        8 064,00
Razem:                                                   120 725,40

Zestawienie wydanej żywności z Programu PEAD 2011
TARNÓW

Miesiąc/Data            Ilość (kg)        Wartość    (zł)
Kwiecień/05.04       16 265,00        32 294,77    
Kwiecień/15.04       8 056,80          13 661,98    
Czerwiec/13.06       8 460,00          39 228,00    
Czerwiec/15.06       14 691,20        56 412,82    
Lipiec/05.07            20 670,00        44 917,50    
RAZEM:                  68 143,00        186 515,07    

NOWY SĄCZ

Miesiąc/Data          Ilość (kg)          Wartość    (zł)
Kwiecień/14.04     26 168,00          49 075,13    
Maj/ 18.05           5 233,60            43 634,67    
Czerwiec/16.06     21 180,80          44 725,18    
RAZEM:                52 582,40          137 434,98    

Razem wydano: 120 725,40 kg         (323 950,05 zł)

Zestawienie osób:
Rodziny : 783 – okręg Tarnów,  Osoby:   2686 – okręg Tarnów

Rodziny: 979 – okręg Nowy Sącz Osoby: 3564  - okręg Nowy Sącz

WAKACYJNE REKOLEKCJE DLA RODZIN

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej informuje o możliwości uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach warsztatowo - rekolekcyjnych dla małżeństw i rodzin będących w kryzysie. Rekolekcje odbywają się od 22 do 28 sierpnia 2011 roku w Koszarawie, w przepięknym miejscu Beskidu Żywieckiego.
Celem organizatorów jest ukazanie konfliktu jako szansy dla małżeństwa i rodziny. Doświadczenia z pracy w Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Życia Rodzinnego ukazują potrzebę wsparcia małżeństwa na każdym etapie jego rozwoju.
Uczestnictwo w turnusie jest szansą polepszenia dialogu w rodzinie i uzyskania wsparcia dla małżeństw przeżywających kryzysy!
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: www.dorodzin.pl

Uchwała Zarządu SRK DT o formach działania

UCHWAŁA NR 1
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Tarnowskiej
z dnia 20 czerwca 2011 r.


w sprawie: określenia zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej działalności odpłatnej lub nieodpłatnej.


Zarząd Główny na zebraniu w dniu 20 czerwca 2011 r., zgodnie z § 7 ust. 3 c Statutu, podejmuje Uchwałę zatwierdzającą zakres aktualnie prowadzonej
i planowanej, przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, działalności odpłatnej lub nieodpłatnej, według niżej podanego wykazu:

działalność nieodpłatna

1.    Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych; (par. 9 pkt. 1 Statutu)    (według PKD 2007 kod działalności: 94.99.Z)

2.    Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom,
a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne i osobom potrzebującym pomocy; (par. 9 pkt. 2 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 88.99.Z i 88.10.Z )

3.    Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele Stowarzyszenia; (par. 9 pkt. 3 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 85.59.B)

4.    Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę; (par. 9 pkt. 4 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 85.59.B i 86.90.E)

5.    Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej
w zakresie problematyki rodzinnej; (par. 9 pkt. 6 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 58.19.Z i 72.20.Z)

6.    Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
(par. 9 pkt. 7 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 85.59.B)

7.    Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;
(par. 9 pkt. 8 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 79.12.Z i 85.51.Z)

8.    Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych;
(par. 9 pkt. 9 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 90.02.Z i 93.29.Z)

9.    Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny; (par. 9 pkt. 10 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 94.99.Z )

10.    Prowadzenie działalności charytatywnej; (par. 9 pkt. 11 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 88.10.Z i 88.99.Z)

11.    Prowadzenie klubów i świetlic. (par. 9 pkt. 13 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 90.04.Z )działalność odpłatna


1.    Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych oraz innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę; (par. 9 pkt. 4 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 85.59.B i 86.90.E)

2.    Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej
w zakresie problematyki rodzinnej; (par. 9 pkt. 6 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 58.19.Z i 72.20.Z )


3.    Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
(par. 9 pkt. 7 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 85.59.B )

4.    Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;
(par. 9 pkt. 8 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności:79.12.Z i 85.51.Z)

5.    Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych;
(par. 9 pkt. 9 Statutu) (według PKD 2007 kod działalności: 93.29.Z i 90.02.Z)

6.    Prowadzenie klubów i świetlic. (par. 9 pkt. 13 Statutu)    (według PKD 2007 kod działalności: 90.04.Z)


Za przyjęciem Uchwały głosowało 10 członków Zarządu, przeciw 0, wstrzymało się 0.