Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

ZAPROSZENIE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dezintegracja rodziny: problemy – wyzwania – możliwości

23 kwietnia 2012 r. w Tarnowie

Aula Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie,

ul. Nowy Świat 30 – godz. 9.30

Organizatorzy:

Katedra nauk pedagogiczno – katechetycznych WTST Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy WNP Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuro Senatorskie Kazimierza Wiatra, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie.

9.30 – Wystąpienia:

Negatywne tendencje dokonujących się przeobrażeń w polskiej rodzinie

– prof. dr hab. Marian Śnieżyński – „Ignatianum” Kraków

 

Rodzina wspólnotą uczącą i wychowującą

– ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – UPJPII Kraków

 

Polityka prorodzinna państwa

– prof. dr hab. Kazimierz Wiatr – AGH Kraków

 

Syndrom utraty jako źródło zaburzeń zachowań dziecka

– ks. dr Jacek Siewiora – UPJPII Kraków – Tarnów


12.30 – Przerwa kawowa

 

12.50 – Dyskusja panelowa:

Ideał życia rodzinnego, a specyfika kulturowa i kontekst życia współczesnej polskiej rodziny

– ks. prof. dr hab. Adam Solak – UKSW Warszawa

PIELGRZYMKA SRK DT DO SANKTUARIUM W PASIERBCU

W sobotę 24 marca 2012 roku członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej pielgrzymować będą do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Pielgrzymka odbywać się będzie w kilka dni po Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP, kiedy to przypada  święto patronalne Stowarzyszenia. Ważnym wymiarem pielgrzymowania będzie również zbliżająca się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i przeżywany wtedy Dzień Świętości Życia. Pielgrzymi będą się modlić o poszanowanie daru życia,  o łaski wierności i miłości dla rodzin oraz w intencjach SRK DT.

Pielgrzymka rozpocznie się od uroczystej Mszy Świętej celebrowanej o godz. 10.00, której przewodniczył będzie administrator diecezji tarnowskiej ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. W czasie tej uroczystości pielgrzymujący do sanktuarium członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz zgromadzeni wierni, w ramach diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia, złożą przyrzeczenia duchowej adopcji.

Po uroczystej Mszy Świętej i spotkaniu z księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem oraz księżmi Asystentami Oddziałów Parafialnych SRK zaplanowano Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zatwierdzające działalność tej organizacji za rok poprzedni. SRK DT posiadając status organizacji pożytku publicznego (KRS: 0000039250) podejmuje różnorodną działalność na rzecz rodzin, niesie pomoc wobec potrzebujących oraz aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach broniących wartości chrześcijańskie w przestrzeni publicznej.

REKOLEKCJE SRK DT

W dniach od 2 do 4 marca br. w Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym „ARKA” w Gródku nad Dunajcem odbędą się rekolekcje dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.
Te coroczne rekolekcje są okazją do duchowego umocnienia, szukania nowego entuzjazmu w zaangażowaniu w działania Stowarzyszenia oraz służą budowaniu wspólnoty pomiędzy oddziałami Stowarzyszenia z różnych parafii diecezji.
W tym roku rekolekcje prowadził będzie proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Stanisław Salaterski.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub mailem w „ARCE”: (18)440 12 02, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin pod numerem telefonu (14) 63 17 360

Konferencja "Życie czy śmierć? Wybierajcie"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie
Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny


Z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

zapraszają

w dniu 19 III 2012

do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji


"Życie czy śmierć? Wybierajcie" (zob. Pwt 30, 15)

 

W programie:


9.30-10.00 Ks. Bp. Prof. Dr hab. Józef Wróbel – Zapłodnienie in vitro czy naprotechologia?

10.00 - 10.30 Dr hab. Urszula Dudziak – Antykoncepcja czy naturalne planowanie rodziny?

10.30 – 11.00 Dr inż. Antoni Zięba – Aborcja czy ochrona życia?

11.00 – 11.30 Ks. Prof. Dr hab. Mirosław Kalinowski – Eutanazja czy opieka paliatywna?

11.30 – 12.00 Przerwa (kawa, stoiska pro-life)

12.00 – 12.15 Ks. Prof. Andrius Narbekovas, Prof. Biruté Obeleniené- Blaski i cienie obrony życia na Litwie

12.15 – 12.30 Ks. mgr lic. Andris Ševels MIC - Blaski i cienie obrony życia na Łotwie

12.30 – 12.45 Mgr Julia Sak - Blaski i cienie obrony życia na Ukrainie

12.45 – 13.00 Lic. Anna Galant i lic. Ewelina Galant – Blaski i cienie obrony życia na Słowacji

13.00 – 13.30 Ks. Dr Jarosław Jęczeń – Środki społecznego przekazu o ochronie życia w Polsce

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 15.00 Sesja plakatowa

15.00 – (ewentualne) Spotkanie Polskiego Towarzystwa Familiologicznego

Miejsce obrad: Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II, Gmach Główny I p. Al. Racławickie 14, LUBLIN


LIST OTWARTY DO AMBASADY WĘGIERSKIEJ

JE Pan Robert Kiss
Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce

LIST  OTWARTY

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, z wielkim podziwem, obserwuje wydarzenia, jakie mają miejsce u Braci Węgrów. Pełni  uznania  patrzymy na społeczeństwo zjednoczone w walce o słuszne i należne prawa, o wolność w decydowaniu o losie własnego kraju
i narodu. Przyjęte obecnie ustawy mówią o rzeczywistej trosce o Waszą umiłowaną ojczyznę i jej przyszłość.
Przyjęta, wolą Narodu Węgierskiego, Konstytucja odwołuje się do Boga, wskazuje na znaczenie chrześcijaństwa w dziejach Waszego narodu i stanowi, że „podstawą życia jest rodzina”,  „małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”, a „życie ludzkie podlega ochronie od chwili poczęcia”. Ochrona wartości rodziny, życia ludzkiego, to dobro, które będzie owocować w życiu społecznym.
Aktualnie dajecie dowód, że jesteście godnymi spadkobiercami świętych królów i godnymi dziedzicami Węgierskiej Ziemi. Budujący jest Wasz zdecydowany opór przeciw zewnętrznym naciskom, trwanie przy rządzie, który dał i nadal daje dowód, iż liczy się tylko dobro kraju i wszystkich Węgrów gdziekolwiek oni żyją.
Związki Węgier i Polski są wiekowe, wszak Polska to druga ojczyzna dla królowych – św. Kingi
i św. Jadwigi. To one z całym oddaniem i miłością panowały w Polsce. Jadwiga córka króla węgierskiego łączyła wierność z zasadą obrony polskiej racji stanu. Swe talenty i zdolności poświęciła na służbę powierzonemu jej ludowi. Dlatego powierzamy Jej wstawiennictwu dzisiejsze problemy. Łączy nasze kraje więcej niż przyjaźń bo więzy krwi. Żyje wielu potomków tych, którzy przemieszczali się i łączyli węzłami małżeńskimi, w różnych okresach dziejów, aż do czasów współczesnych.
Wasza walka o ustawy, reformy to walka o wolne Węgry. Budzi to szacunek, uznanie i podziw. Powiedzieliście >Non possumus < tym co usiłują mieszać się w Wasze postanowienia. Tym samym daliście dowód wielkiego zaufania do rządu, bo rozumiecie ciężar sytuacji spowodowanej kryzysem, równocześnie swymi wystąpieniami oświadczacie, że ciężar ten poniesiecie, bo tylko ta droga przywróci Węgrom kraj taki jakiego pragną, a który komuniści zniszczyli.
Ingerencja zewnętrzna Europejskiego Banku Centralnego w niezależność Rady Monetarnej Węgier oraz zapowiedź wystąpienia z restrykcjami przeciw rządowi Orbana świadczy o tym, że potęgi europejskie boją się - nie chcą aby Węgry, a w przyszłości inne państwa były mocne i suwerenne.
Zarzuty kierowane przeciw rządowi i społeczeństwu węgierskiemu są bezpodstawne
i krzywdzące. Mają cechy szantażu, w którym chce się, za ewentualnie udzieloną pomoc, podporządkować Wasz kraj dyrektywom unijnym. Nie z takimi założeniami powoływano kiedyś Unię,
i nie do takiej jak dzisiaj wchodziły ufnie Węgry i inne państwa, a także Polska.
Jesteście też atakowani przez media, którymi wysługują się przeciwnicy premiera Viktora Orbana. Są to manipulacje celowo preparowane by szkodzić. Pamiętajcie jesteśmy z Wami. Popieramy Wasze dążenia. Mamy świadomość, że to walka o własny suwerenny kraj. Jest z Wami powszechne uznanie i poparcie, czego wyrazem są słowa tego listu kierowanego na ręce Ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce. Słowa rozpoczynające Węgierską Konstytucję są zarazem życzeniami naszymi                    >BOŻE  BŁOGOSŁAW  WĘGRY<.

Za Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

Sekretarz SRK DT                   Prezes SRK DT

Krystyna Podkościelna            Stanisław Klimek

 

Tarnów, 10.02.2012 r.