Organizacja Pożytku PublicznegoPrzekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KRS: 0000039250

Czytaj całość »

1%

Przekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel.

Organizacja Pożytku PublicznegoStowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

KRS: 0000039250

Gwarantujemy uczciwe zagospodarowanie przekazanych pieniędzy.

Wypełnij PIT-a online (e-pity.pl) »

Działalność statutowa w Stowarzyszeniu prowadzona jest głównie w oparciu o pracę wolontariuszy. Cały zarząd pracuje społecznie, a koszty administracyjne zredukowane są do minimum.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Podejmowane zadania finansowane są z darowizn i dotacji.

Fundusze z 1% podatku przeznaczamy na działalność statutową, głównie jako wkład własny w realizacji projektów, na które uzyskujemy dotacje, a także jako pomoc rodzinom w przypadkach losowych jak: powódź, pożar, choroba, niepełnosprawność. SRK DT prowadzi także 5 świetlic dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

Prosimy o szansę dla potrzebujących pomocy.

Bardzo dziękujemy za dar serca.

Zarząd Stowarzyszenia

Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej